Åpningstider


Åpningstider Fjellvåken Skytesenter


Åpningstidene våre varierer noe etter sesong.

Vi prøver å holde oppe så lenge snøen lar oss og vi åpner på forespørsel utenom ordinære tider så langt det lar seg gjøre.


Våres åpningstider 2020 er:


Påske:

Torsdag 09.04 kl. 12.00 - 18.00

Fredag 10.04 kl. 12.00 - 18.00

Lørdag 11.04 kl. 12.00 - 18.00

Søndag 12.04 kl. 12.00 - 18.00

Mandag 13.04 kl. 12.00 - 18.00


Mai: 

Lørdag kl. 12.00 - 18.00

Søndag kl. 12.00 - 18.00


Juni:

Fredag kl. 12.00 - 18.00

Lørdag kl. 12.00 - 18.00

Søndag kl. 12.00 - 18.00


Juli:

Alle dager kl. 12.00- 18.00


August:

Alle dager kl. 12.00- 18.00


September:

Torsdag kl. 12.00 - 18.00

Fredag kl. 12.00 - 18.00

Lørdag kl. 12.00 - 18.00

Søndag kl. 12.00 - 18.00


Oktober:

Torsdag kl. 12.00 - 18.00

Fredag kl. 12.00 - 18.00

Lørdag kl. 12.00 - 18.00

Søndag kl. 12.00 - 18.00


For grupper åpner vi gjerne utenom disse tidene. Ta kontakt for å avtale!